Trường THPT Lý Thánh Tông – Nơi uy tín tạo niềm tin