Kế hoạch tổ chức thi đầu vào tiếng anh dành cho khối 10 – lớp chất lượng cao Năm học 2024-2025