em mua hồ sơ xin việc ở cửa hàng văn phòng phẩm làm vỏ nhé. phiếu đk em ra hàng pho tô in nhé. trường chỉ có 3 ngành đt cao đẳng thôi nên những chỗ gạch là chỗ ko đào tạo nên em ko đk được. em chỉ đk được cao đẳng ngành may, thời trang và sửa chữa cơ khí thôi

khi nào có điểm 12 thì em nộp nhé, còn bg em nộp xét điểm năm lớp 11 và hk 1 năm 12 thì tốt hơn, sau có có điểm 12 cần thì nộp tiếp.