CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN, ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP CHO THANH NIÊN THPT VÀ BỘ ĐỘI XUẤT NGŨ