Tin tức

Trường THPT Lý Thánh Tông- Trường học hạnh phúc

?Địa điểm:Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội. ☎Điện thoại: 02436785483– 0982230633– 0913320106-0975116053 ? Email: c3lythanhtong@hanoiedu.vn Website: http://thptlythanhtong.edu.vn/